ქართულ სიმბოლოთა ოპტიკური ამოცნობის სისტემა

ეს არის ვებზე დაფუძნებული პლატფორმა. ქართული OCR მოდული მუშაობს GEODI სტანდარტის ბაზაზე.


ქართული დამწერლობის ამოცნობის დახვეწილი სისტემა

ხარისხი

პროგრამას შუეძლია აღიქვას სხვადასხვა ქართული შრიფტი. გამოსახულებაზე ტექსის ამოსაცნობად საკმარისია საშუალო რეზოლუცია.

სისწრაფე

ამოცნობის სისტემა მუშაობს სწრაფად და სტაბილურად. ტექსტური ფაილები ავტომატურად კონვერტირდება PDF ფორმატში.

ინტეგრაცია

მოდული თავსებადია MOBIDI-სთან. დოკუმენტები ავტომატურად ამოიცნობა OCR მოდულით და მათზე წვდომა შესაძლებელი იქნება სმარტფონიდან.

OCR ავტომატურად გენერირებული ფაილები PDF ფორმატში

იხილეთ სატესტო ფაილებიპროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფა

პროგრამული უზრუნველყოფა

უკვე საქართველოში!

GEODI და MOBIDI-ის ლიცენზირებული პროგრამები ქართულ ენაზე

პროგრამის პრეზენტაცია